Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-485/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-485/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 24/03/2017 Datum van bekrachtiging: 20/04/2017 Datum publicatie: 24/04/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/02/2017 Indiening Regering A-485/1-16/17 
17/02/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 20 (16/17)  13
10/03/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 21 (16/17)  15
14/03/2017 Aanwijzing van de rapporteur Anne-Charlotte d'Ursel  
14/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
14/03/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/03/2017 Stemmingen in commissie  
14/03/2017 Aangenomen in commissie  
14/03/2017 Schriftelijk verslag Anne-Charlotte d'Ursel A-485/2-16/17 
24/03/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (16/17)  28
24/03/2017 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 23 (16/17)  28
24/03/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (16/17)  30
24/03/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (16/17)  36
24/03/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 24 (16/17)  36
24/04/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur