Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-493/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-493/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Economie
Economische ontwikkeling
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 05/05/2017 Datum van bekrachtiging: 18/05/2017 Datum publicatie: 31/05/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/03/2017 Indiening Regering A-493/1-16/17 
24/03/2017 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 23 (16/17)  16
30/03/2017 Aanwijzing van de rapporteur Isabelle Emmery  
30/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
30/03/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
30/03/2017 Stemmingen in commissie  
30/03/2017 Aangenomen in commissie  
30/03/2017 Schriftelijk verslag Isabelle Emmery A-493/2-16/17 
05/05/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (16/17)  52
05/05/2017 Tussenkomst Isabelle Emmery V.V. 27 (16/17)  52
05/05/2017 Tussenkomst Marion Lemesre V.V. 27 (16/17)  52
05/05/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 27 (16/17)  54
05/05/2017 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 27 (16/17)  55
05/05/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 27 (16/17)  57
05/05/2017 Tussenkomst Paul Delva V.V. 27 (16/17)  59
05/05/2017 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 27 (16/17)  60
05/05/2017 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 27 (16/17)  62
05/05/2017 Tussenkomst Hamza Fassi-Fihri V.V. 27 (16/17)  63
05/05/2017 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 27 (16/17)  68
05/05/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 27 (16/17)  70
05/05/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (16/17)  37
05/05/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 28 (16/17)  37
31/05/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur