Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-313/1-11/12

Kruispuntbank van de wetgeving
A-313/1-11/12 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 18 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode.
 
Indiener: Ouriaghli Mohamed
Maron Alain
Fremault Céline
Dejonghe Carla
Debaets Bianca
Van den Brandt Elke
Rubriek(en): Huisvestingscode
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12
Datum stemming: 23/11/2012 Datum van bekrachtiging: 29/11/2012 Datum publicatie: 18/12/2012
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/07/2012 Indiening Mohamed Ouriaghli, Alain Maron, Céline Fremault, Carla Dejonghe, Bianca Debaets, Elke Van den Brandt A-313/1-11/12 
17/10/2012 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (12/13)  31
17/10/2012 Verwijzing naar commissie 4 (Huisvesting) V.V. 1 (12/13)  31
06/11/2012 Aanwijzing van de rapporteur Bertin Mampaka Mankamba  
06/11/2012 Algemene bespreking in commissie  
06/11/2012 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/11/2012 Stemmingen in commissie  
06/11/2012 Aangenomen in commissie  
06/11/2012 Schriftelijk verslag Bertin Mampaka Mankamba A-313/2-12/13 
23/11/2012 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 6 (12/13)  20
23/11/2012 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba V.V. 6 (12/13)  21
23/11/2012 Tussenkomst Mohamed Ouriaghli V.V. 6 (12/13)  21
23/11/2012 Tussenkomst Alain Maron V.V. 6 (12/13)  22
23/11/2012 Tussenkomst Elke Van den Brandt V.V. 6 (12/13)  24
23/11/2012 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 6 (12/13)  25
23/11/2012 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 6 (12/13)  26
23/11/2012 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (12/13)  19
23/11/2012 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (12/13)  20
18/12/2012 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur