Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-367/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-367/1-12/13 Voorstel van ordonnantie tot opmaak van een jaarlijks kadaster van de door de regering aan de verenigingen verleende subsidies.
 
Indiener: Schepmans Françoise
Brotchi Jacques
Rubriek(en): Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Subsidies aan verenigingen
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2013 Indiening Françoise Schepmans, Jacques Brotchi A-367/1-12/13 
31/05/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (12/13)  15
31/05/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (12/13)  16