Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-515/1-13/14

Kruispuntbank van de wetgeving
A-515/1-13/14 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot afschaffing van de plaatsvervangende kandidaten.
 
Indiener: De Bock Emmanuel

Rubriek(en): Brusselse instellingen
Samenstelling van het Parlement en politieke fracties
Staatshervorming, overdracht van bevoegdheden en constitutieve autonomie
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/02/2014 Indiening Emmanuel De Bock A-515/1-13/14 
25/04/2014 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (13/14)  18
25/04/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 22 (13/14)  18