Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-519/1-13/14

Kruispuntbank van de wetgeving
A-519/1-13/14 Voorstel van ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege.
 
Indiener: Mouhssin Ahmed
Azzouzi Mohamed
Mampaka Mankamba Bertin
De Pauw Brigitte
Van den Brandt Elke
Rubriek(en): Milieucollege
Gelijke kansen en diversiteit
Mannen/Vrouwen
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/02/2014 Indiening Ahmed Mouhssin, Mohamed Azzouzi, Bertin Mampaka Mankamba, Brigitte De Pauw, Elke Van den Brandt A-519/1-13/14 
28/03/2014 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 20 (13/14)  18
28/03/2014 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 20 (13/14)  18