Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-281/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-281/1-15/16 Voorstel van ordonnantie houdende uitstippeling van een opendatabeleid.
 
Indiener:

Genot Zoé
Rubriek(en): Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/12/2015 Indiening , , Zoé Genot A-281/1-15/16 
19/02/2016 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (15/16)  9
19/02/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (15/16)  9
26/09/2016 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
26/09/2016 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
26/09/2016 Door zijn auteur ingetrokken  
26/09/2016 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-281/2-16/17