Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-186/1-10/11

Kruispuntbank van de wetgeving
A-186/1-10/11 Voorstel van verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Schepmans Françoise
Rubriek(en): Afvalstoffen
Huisvuilophaling en-verwerking
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11
Datum stemming: 07/02/2014 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/05/2011 Indiening Emmanuel De Bock, Françoise Schepmans A-186/1-10/11 
01/07/2011 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 29 (10/11)  12
01/07/2011 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 29 (10/11)  13
21/01/2014 Bespreking uitgesteld  
28/01/2014 Aanwijzing van de rapporteur Arnaud Pinxteren  
28/01/2014 Algemene bespreking in commissie  
28/01/2014 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/01/2014 Stemmingen in commissie  
28/01/2014 Verworpen in Commissie  
28/01/2014 Schriftelijk verslag Arnaud Pinxteren A-186/2-13/14 
07/02/2014 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (13/14)  36
07/02/2014 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 15 (13/14)  36
07/02/2014 Tussenkomst Christian Magerus V.V. 15 (13/14)  37
07/02/2014 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 15 (13/14)  38
07/02/2014 Tussenkomst Mahinur Ozdemir V.V. 15 (13/14)  39
07/02/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (13/14)  53
07/02/2014 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 15 (13/14)  54