Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-389/1-12/13

A-389/1-12/13 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de strijd tegen de geluidshinder te optimaliseren via een betere coördinatie van de klachtenbehandeling en een meer doorgedreven opleiding van de gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren.
 
Indiener: Bertieaux Françoise
Pivin Philippe
De Wolf Vincent
Rubriek(en): nihil
Geluidshinder
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/04/2013 Indiening Françoise Bertieaux, Philippe Pivin, Vincent De Wolf A-389/1-12/13 
16/10/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (13/14)  32
16/10/2013 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 1 (13/14)  32