Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-318/1-15/16

A-318/1-15/16 Voorstel van resolutie inzake de Yogyakarta-beginselen betreffende de toepassing van het internationaal recht inzake mensenrechten met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit.
 
Indiener:
Ouriaghli Mohamed

Zamouri Khadija

Roex Elke
Rubriek(en): Gelijke kansen en diversiteit
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 19/07/2016 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/03/2016 Indiening , Mohamed Ouriaghli, , Khadija Zamouri, , Elke Roex A-318/1-15/16 
13/05/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 34 (15/16)  15
13/05/2016 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 34 (15/16)  15
04/07/2016 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
04/07/2016 Algemene bespreking in commissie  
04/07/2016 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
04/07/2016 Stemmingen in commissie  
04/07/2016 Aangenomen in commissie  
04/07/2016 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum A-318/2-15/16 
18/07/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 42 (15/16)  43
18/07/2016 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 42 (15/16)  43
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  44
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  48
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  50
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  52
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  53
18/07/2016 Tussenkomst Mohamed Ouriaghli V.V. 42 (15/16)  55
18/07/2016 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 42 (15/16)  57
18/07/2016 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 42 (15/16)  58
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  59
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  59
18/07/2016 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 42 (15/16)  62
19/07/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 44 (15/16)  59
19/07/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 44 (15/16)  59
19/07/2016 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-318/3-15/16