Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-347/1-15/16

A-347/1-15/16 Voorstel van resolutie teneinde de problematiek van de zogenaamde "plaasmoorde" (systematische moorden op vooral blanke boeren, hun familie en hun personeel) in Zuid-Afrika aan te kaarten bij de Zuid-Afrikaanse regering, de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken en in de schoot van de internationale instellingen.
 
Indiener: Lootens-Stael Dominiek
Rubriek(en): Externe betrekkingen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/06/2016 Indiening Dominiek Lootens-Stael A-347/1-15/16 
03/02/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 18 (16/17)  19
03/02/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 18 (16/17)  19
25/05/2019 Nietig