Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-357/1-15/16

A-357/1-15/16 Voorstel van resolutie betreffende de herevaluatie, door de gemeentelijke, gewestelijke en federale overheden, van de wenselijkheid van de bouw van een gevangenis van 1.190 plaatsen in Haren.
 
Indiener: Pinxteren Arnaud
Maron Alain
Huytebroeck Evelyne
Verstraete Arnaud
De Lille Bruno
Maes Annemie
Verbauwhede Michaël
Geraets Claire
Rubriek(en): Veiligheids- en preventiebeleid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 21/04/2017 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/06/2016 Indiening Arnaud Pinxteren, Alain Maron, Evelyne Huytebroeck, Arnaud Verstraete, Bruno De Lille, Annemie Maes, Michaël Verbauwhede, Claire Geraets A-357/1-15/16 
20/10/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 5 (16/17)  49
20/10/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) V.V. 5 (16/17)  50
15/03/2017 Aanwijzing van de rapporteur Gaëtan Van Goidsenhoven  
15/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
15/03/2017 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
15/03/2017 Stemmingen in commissie  
15/03/2017 Verworpen in Commissie  
15/03/2017 Schriftelijk verslag Gaëtan Van Goidsenhoven A-357/2-16/17 
21/04/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (16/17)  16
21/04/2017 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 25 (16/17)  17
21/04/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 25 (16/17)  25
21/04/2017 Tussenkomst Claire Geraets V.V. 25 (16/17)  28
21/04/2017 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 25 (16/17)  30
21/04/2017 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 25 (16/17)  33
21/04/2017 Tussenkomst André Du Bus de Warnaffe V.V. 25 (16/17)  35
21/04/2017 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (16/17)  37
21/04/2017 Tussenkomst Mohamed Azzouzi V.V. 25 (16/17)  39
21/04/2017 Tussenkomst Els Ampe V.V. 25 (16/17)  40
21/04/2017 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 25 (16/17)  41
21/04/2017 Tussenkomst Alain Maron V.V. 25 (16/17)  46
21/04/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (16/17)  54
21/04/2017 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (16/17)  54