Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-528/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-528/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat betreft het verbod op dwangvoederen van dieren.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 14/07/2017 Datum van bekrachtiging: 27/07/2017 Datum publicatie: 12/09/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/06/2017 Indiening Regering A-528/1-16/17 
30/06/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 34 (16/17)  26
04/07/2017 Aanwijzing van een corapporteur Eric Bott  
04/07/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
04/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/07/2017 Stemmingen in commissie  
04/07/2017 Aangenomen in commissie  
04/07/2017 Schriftelijk verslag Barbara d'Ursel-de Lobkowicz, Eric Bott A-528/2-16/17 
14/07/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (16/17)  69
14/07/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 35 (16/17)  70
14/07/2017 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 35 (16/17)  74
14/07/2017 Tussenkomst Céline Delforge V.V. 35 (16/17)  76
14/07/2017 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 35 (16/17)  77
14/07/2017 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 35 (16/17)  80
14/07/2017 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 35 (16/17)  81
14/07/2017 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 35 (16/17)  83
14/07/2017 Tussenkomst Paul Delva V.V. 35 (16/17)  83
14/07/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 35 (16/17)  84
14/07/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 36 (16/17)  49
14/07/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 36 (16/17)  49
12/09/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur