Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-534/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-534/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Overheidsopdrachten
Gemeenten
Wetgeving
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 14/07/2017 Datum van bekrachtiging: 27/07/2017 Datum publicatie: 31/08/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/06/2017 Indiening Regering A-534/1-16/17 
30/06/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 34 (16/17)  26
04/07/2017 Aanwijzing van de rapporteur Jamal Ikazban  
04/07/2017 Algemene bespreking in commissie  
04/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/07/2017 Stemmingen in commissie  
04/07/2017 Aangenomen in commissie  
04/07/2017 Schriftelijk verslag Jamal Ikazban A-534/2-16/17 
14/07/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (16/17)  66
14/07/2017 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 35 (16/17)  66
14/07/2017 Tussenkomst René Coppens V.V. 35 (16/17)  69
14/07/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 35 (16/17)  69
14/07/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 36 (16/17)  48
14/07/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 36 (16/17)  49
31/08/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur