Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-542/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-542/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, ondertekend op 25 oktober 2016 te Santo Domingo.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Europese Unie
Verdragen en samenwerkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 09/02/2018 Datum van bekrachtiging: 01/03/2018 Datum publicatie: 12/03/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/06/2017 Indiening Regering A-542/1-16/17 
14/07/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (16/17)  31
22/01/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
22/01/2018 Algemene bespreking in commissie  
22/01/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
22/01/2018 Stemmingen in commissie  
22/01/2018 Aangenomen in commissie  
22/01/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-542/2-17/18 
09/02/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 22 (17/18)  30
09/02/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 22 (17/18)  30
09/02/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  40
09/02/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  40
12/03/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur