Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-567/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-567/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Samenwerkingsmechanismen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 01/12/2017 Datum van bekrachtiging: 14/12/2017 Datum publicatie: 24/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/09/2017 Indiening Regering A-567/1-17/18 
29/09/2017 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 5 (17/18)  16
16/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
16/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
16/11/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
16/11/2017 Stemmingen in commissie  
16/11/2017 Aangenomen in commissie  
16/11/2017 Schriftelijk verslag Eric Bott A-567/2-17/18 
01/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  69
01/12/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 15 (17/18)  70
01/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  70
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  80
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  80
24/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur