Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-582/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-582/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40, §1, van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Begroting en financiën
Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
Omzetting van de Europese richtlijnen en verordeningen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 01/12/2017 Datum van bekrachtiging: 14/12/2017 Datum publicatie: 05/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/10/2017 Indiening Regering A-582/1-17/18 
26/10/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (17/18)  6
13/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Olivier de Clippele  
13/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
13/11/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/11/2017 Stemmingen in commissie  
13/11/2017 Aangenomen in commissie  
13/11/2017 Schriftelijk verslag Olivier de Clippele A-582/2-17/18 
01/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (17/18)  70
01/12/2017 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 14 (17/18)  70
01/12/2017 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 14 (17/18)  71
01/12/2017 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 14 (17/18)  73
01/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 14 (17/18)  76
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  77
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  77
05/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur