Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-588/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-588/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/61/EU.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Omzetting van de Europese richtlijnen en verordeningen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 27/04/2018 Datum van bekrachtiging: 24/05/2018 Datum publicatie: 11/06/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/10/2017 Indiening Regering A-588/1-17/18 
17/11/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 12 (17/18)  15
16/04/2018 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
16/04/2018 Algemene bespreking in commissie  
16/04/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
16/04/2018 Stemmingen in commissie  
16/04/2018 Aangenomen in commissie  
16/04/2018 Schriftelijk verslag Simone Susskind A-588/2-17/18 
27/04/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  61
27/04/2018 Tussenkomst Simone Susskind V.V. 29 (17/18)  61
27/04/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  61
27/04/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  67
27/04/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  67
12/06/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur