Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-615/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-615/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 29 mei 2009.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Internationale partners
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/11/2017 Indiening Regering A-615/1-17/18 
01/12/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (17/18)  11
29/01/2018 Aanwijzing van de rapporteur Julien Uyttendaele  
29/01/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
29/01/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
29/01/2018 Stemmingen in commissie  
29/01/2018 Aangenomen in commissie  
29/01/2018 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele A-615/2-17/18 
09/02/2018 Bespreking uitgesteld V.V. 22 (17/18)  13