Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-654/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-654/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Energië
Klimaatbeleid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 27/04/2018 Datum van bekrachtiging: 24/05/2018 Datum publicatie: 12/07/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/03/2018 Indiening Regering A-654/1-17/18 
16/03/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 25 (17/18)  9
27/03/2018 Aanwijzing van de rapporteur Jef Van Damme  
27/03/2018 Algemene bespreking in commissie  
27/03/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/03/2018 Stemmingen in commissie  
27/03/2018 Aangenomen in commissie  
27/03/2018 Schriftelijk verslag Jef Van Damme A-654/2-17/18 
27/04/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (17/18)  28
27/04/2018 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 28 (17/18)  28
27/04/2018 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 28 (17/18)  32
27/04/2018 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 28 (17/18)  35
27/04/2018 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 28 (17/18)  36
27/04/2018 Tussenkomst Charles Picqué V.V. 28 (17/18)  40
27/04/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 28 (17/18)  41
27/04/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  64
27/04/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 29 (17/18)  64
12/07/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur