Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-673/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-673/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Internationale partners
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: 15/11/2018 Datum publicatie: 28/11/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/04/2018 Indiening Regering A-673/1-17/18 
18/05/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 30 (17/18)  20
01/10/2018 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
01/10/2018 Algemene bespreking in commissie  
01/10/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/10/2018 Stemmingen in commissie  
01/10/2018 Aangenomen in commissie  
01/10/2018 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-673/2-18/19 
18/10/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  18
18/10/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  18
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  49
19/10/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  50
28/11/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur