Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-676/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-676/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Samenwerkingsmechanismen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en Vlaams Gewest
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 22/06/2018 Datum van bekrachtiging: 12/07/2018 Datum publicatie: 24/07/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/05/2018 Indiening Regering A-676/1-17/18 
18/05/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 30 (17/18)  20
05/06/2018 Aanwijzing van de rapporteur Annemie Maes  
05/06/2018 Algemene bespreking in commissie  
05/06/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/06/2018 Stemmingen in commissie  
05/06/2018 Aangenomen in commissie  
05/06/2018 Schriftelijk verslag Annemie Maes A-676/2-17/18 
22/06/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (17/18)  21
22/06/2018 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 35 (17/18)  21
22/06/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 35 (17/18)  23
22/06/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 36 (17/18)  39
22/06/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 36 (17/18)  39
24/07/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur