Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-722/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-722/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer voor het jaar 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/07/2018 Indiening Regering A-722/1-17/18 
17/09/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 1 (18/19)  17