Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-725/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-725/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit Verdrag.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 01/03/2019 Datum van bekrachtiging: 28/03/2019 Datum publicatie: 05/04/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/09/2018 Indiening Regering A-725/1-17/18 
17/09/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 1 (18/19)  18
18/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Julien Uyttendaele  
18/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
18/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/02/2019 Stemmingen in commissie  
18/02/2019 Aangenomen in commissie  
18/02/2019 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele A-725/2-18/19 
01/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  42
01/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  43
01/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  79
01/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  79
05/04/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur