Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-700/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-700/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 11/04/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/06/2018 Indiening Regering A-700/1-17/18 
22/06/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (17/18)  13
11/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Ridouane Chahid  
11/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
11/03/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
11/03/2019 Stemmingen in commissie  
11/03/2019 Aangenomen in commissie  
11/03/2019 Schriftelijk verslag Ridouane Chahid A-700/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  40
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  41
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  42
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  42
11/04/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur