Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-764/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-764/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 01/03/2019 Datum van bekrachtiging: 28/03/2019 Datum publicatie: 22/05/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/12/2018 Indiening Regering A-764/1-18/19 
18/01/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 15 (18/19)  9
19/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
19/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
19/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/02/2019 Stemmingen in commissie  
19/02/2019 Aangenomen in commissie  
19/02/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind A-764/2-18/19 
01/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  43
01/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  43
01/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  79
01/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  80
22/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur