Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-765/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-765/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2018 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 01/03/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/12/2018 Indiening Regering A-765/1-18/19 
15/01/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 15 (18/19)  10
19/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Hasan Koyuncu  
19/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
19/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/02/2019 Stemmingen in commissie  
19/02/2019 Aangenomen in commissie  
25/02/2019 Schriftelijk verslag Hasan Koyuncu A-765/2-18/19 
01/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  44
01/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  44
01/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  80
01/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (18/19)  80