Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-775/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-775/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - BRUSAFE.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 30/04/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/01/2019 Indiening Regering A-775/1-18/19 
01/02/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 17 (18/19)  8
11/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
11/03/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
11/03/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
11/03/2019 Stemmingen in commissie  
11/03/2019 Aangenomen in commissie  
11/03/2019 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-775/2-18/19 
22/03/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  41
22/03/2019 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 21 (18/19)  42
22/03/2019 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 21 (18/19)  44
22/03/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 21 (18/19)  47
22/03/2019 Tussenkomst Evelyne Huytebroeck V.V. 21 (18/19)  48
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  49
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  44
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  44
30/04/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur