Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-787/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-787/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 05/04/2019 Datum van bekrachtiging: 25/04/2019 Datum publicatie: 03/05/2190
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/02/2019 Indiening Regering A-787/1-18/19 
15/02/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 18 (18/19)  6
25/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
25/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
25/03/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
25/03/2019 Stemmingen in commissie  
25/03/2019 Aangenomen in commissie  
25/03/2019 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-787/2-18/19 
05/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (18/19)  65
05/04/2019 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 23 (18/19)  66
05/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (18/19)  66
05/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  75
05/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  76
03/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur