Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-798/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-798/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/02/2019 Indiening Regering A-798/1-18/19 
01/03/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 20 (18/19)  11
19/03/2019 Bespreking uitgesteld  
02/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Jamal Ikazban  
02/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
02/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/04/2019 Stemmingen in commissie  
02/04/2019 Aangenomen in commissie  
02/04/2019 Schriftelijk verslag Jamal Ikazban A-798/2-18/19 
29/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  50
29/04/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 25 (18/19)  51
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  52
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  30
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  31