Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-841/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-841/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie ter versterking van de samenwerking inzake statistiek en houdende aanwijzing van de gewestelijke statistische autoriteit tot statistische autoriteit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 11/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/03/2019 Indiening Regering A-841/1-18/19 
03/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Julie de Groote  
03/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Aangenomen in commissie  
05/04/2019 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) V.V. 23 (18/19)  9
03/04/2019 Schriftelijk verslag Julie de Groote A-841/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  67
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  67
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  33
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  33
11/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur