Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-835/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-835/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 06/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/03/2019 Indiening Regering A-835/1-18/19 
22/03/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 21 (18/19)  11
01/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Stefan Cornelis  
01/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
01/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/04/2019 Stemmingen in commissie  
01/04/2019 Aangenomen in commissie  
01/04/2019 Schriftelijk verslag Stefan Cornelis A-835/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  39
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  39
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  28
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  29
06/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur