Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-15/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-15/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
 
Indiener:
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 15/11/2019 Datum van bekrachtiging: 28/11/2019 Datum publicatie: 06/12/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/09/2019 Indiening A-15/1-19/20 
18/10/2019 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 4 (19/20)  7
06/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Sevket Temiz  
06/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
06/11/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/11/2019 Stemmingen in commissie  
06/11/2019 Aangenomen in commissie  
06/11/2019 Schriftelijk verslag Sevket Temiz A-15/2-19/20 
15/11/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 7 (19/20)  53
15/11/2019 Tussenkomst Sevket Temiz V.V. 7 (19/20)  53
15/11/2019 Tussenkomst Francis Dagrin V.V. 7 (19/20)  54
15/11/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 7 (19/20)  55
15/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (19/20)  58
15/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (19/20)  59
06/12/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur