Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-158/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-158/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2011.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 03/07/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/03/2020 Indiening Regering A-158/1-19/20 
13/03/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 17 (19/20)  8
15/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
15/06/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
15/06/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
15/06/2020 Stemmingen in commissie  
15/06/2020 Aangenomen in commissie  
15/06/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-158/2-19/20 
03/07/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
03/07/2020 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels  
03/07/2020 Tussenkomst Christophe Magdalijns  
03/07/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand  
03/07/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
03/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
03/07/2020 Aangenomen in plenaire vergadering