Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-193/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-193/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie tot toepassing van de uitzonderingen voorzien door artikel 23 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 16/10/2020 Datum van bekrachtiging: 29/10/2020 Datum publicatie: 23/11/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/06/2020 Indiening Regering A-193/1-19/20 
19/06/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 24 (19/20)  12
30/09/2020 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
30/09/2020 Algemene bespreking in commissie  
30/09/2020 Stemmingen in commissie  
30/09/2020 Aangenomen in commissie  
16/10/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 4 (20/21)  2
16/10/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 4 (20/21)  3
16/10/2020 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 4 (20/21)  4
16/10/2020 Tussenkomst Hasan Koyuncu V.V. 4 (20/21)  4
16/10/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 4 (20/21)  5
16/10/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (20/21)  22
16/10/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (20/21)  23
30/10/2020 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-193/2-20/21 
23/11/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur