Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-235/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-235/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2018/844.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/12/2020 Datum van bekrachtiging: 18/12/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/2020 Indiening Regering A-235/1-20/21 
02/12/2020 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski, Jonathan de Patoul  
02/12/2020 Algemene bespreking in commissie  
02/12/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/12/2020 Stemmingen in commissie  
02/12/2020 Aangenomen in commissie  
02/12/2020 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski, Jonathan de Patoul A-235/2-20/21 
18/12/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  25
18/12/2020 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 16 (20/21)  25
18/12/2020 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 16 (20/21)  26
18/12/2020 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 16 (20/21)  28
18/12/2020 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 16 (20/21)  30
18/12/2020 Tussenkomst Martin Casier V.V. 16 (20/21)  30
18/12/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 16 (20/21)  31
18/12/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  34
18/12/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  26
18/12/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  26
11/01/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur