Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-309/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-309/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: 15/04/2021 Datum publicatie: 30/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/01/2021 Indiening Regering A-309/1-20/21 
24/02/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
24/02/2021 Algemene bespreking in commissie  
24/02/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/02/2021 Stemmingen in commissie  
24/02/2021 Aangenomen in commissie  
24/02/2021 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-309/2-20/21 
19/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  5
19/03/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 25 (20/21)  6
19/03/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  6
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  6
19/03/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  6
30/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur