Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-406/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-406/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 en de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 08/10/2021 Datum van bekrachtiging: 28/10/2021 Datum publicatie: 01/12/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/07/2021 Indiening Regering A-406/1-20/21 
13/09/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
13/09/2021 Algemene bespreking in commissie  
13/09/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/09/2021 Stemmingen in commissie  
13/09/2021 Aangenomen in commissie  
13/09/2021 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-406/2-20/21 
08/10/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (21/22)  42
08/10/2021 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 3 (21/22)  43
08/10/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (21/22)  44
08/10/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 4 (21/22)  42
08/10/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 4 (21/22)  42
01/12/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur