Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-551/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-551/1-16/17 Voorstel van bijzondere ordonnantie met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en de plaatsvervangers bij de verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
 
Indiener: Cerexhe Benoît
Rubriek(en): Parlement
Gewestelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/07/2017 Indiening Benoît Cerexhe A-551/1-16/17 
09/02/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (17/18)  18
09/02/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 22 (17/18)  18
26/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
26/02/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Zonder doel geworden in commissie  
05/03/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-551/2-17/18 
16/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  53
16/03/2018 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 26 (17/18)  54
16/03/2018 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 26 (17/18)  56
16/03/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (17/18)  57
16/03/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (17/18)  58
16/03/2018 Tussenkomst Els Ampe V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 26 (17/18)  60
16/03/2018 Tussenkomst Hamza Fassi-Fihri V.V. 26 (17/18)  62
16/03/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 26 (17/18)  65
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  93
16/03/2018 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  95