Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-556/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-556/1-16/17 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten.
 
Indiener: Van Damme Jef
Delva Paul
Ampe Els
De Lille Bruno
Van Achter Cieltje
Genot Zoé
Pinxteren Arnaud
Rubriek(en): Administratie/Openbaar ambt
Openbaarheid en transparantie van bestuur
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/07/2017 Indiening Jef Van Damme, Paul Delva, Els Ampe, Bruno De Lille, Cieltje Van Achter, Zoé Genot, Arnaud Pinxteren A-556/1-16/17 
20/07/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 38 (16/17)  13
20/07/2017 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 38 (16/17)  13
13/09/2017 Advies van de Raad van State Raad van State A-556/2-16/17