Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-569/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-569/1-17/18 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot beperking van de cumulatie van mandaten voor de volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
 
Indiener: Cerexhe Benoît
Fassi-Fihri Hamza
Rubriek(en): Parlement
Goed bestuur en transparantie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/10/2017 Indiening Benoît Cerexhe, Hamza Fassi-Fihri A-569/1-17/18 
14/12/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 16 (17/18)  8
14/12/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 16 (17/18)  8
09/02/2018 Verwijzing naar VC Financiën en Binnenlandse Zaken V.V. 22 (17/18)  17
27/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur René Coppens, Julien Uyttendaele  
27/02/2018 Algemene bespreking in commissie  
13/03/2018 Door zijn auteur ingetrokken  
26/03/2018 Schriftelijk verslag A-569/2-17/18