Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-605/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-605/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en tot oprichting van onafhankelijke commissies voor de toewijzing van openbare woningen.
 
Indiener: Maron Alain
Verstraete Arnaud
Rubriek(en): Huisvesting
Sociale woning
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/11/2017 Indiening Alain Maron, Arnaud Verstraete A-605/1-17/18 
12/01/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 19 (17/18)  13
12/01/2018 Verwijzing naar commissie 4 (Huisvesting) V.V. 19 (17/18)  13
22/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur Michel Colson  
22/02/2018 Algemene bespreking in commissie  
22/02/2018 Zonder doel geworden in commissie  
22/02/2018 Schriftelijk verslag Michel Colson A-605/2-17/18 
16/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (17/18)  10
16/03/2018 Tussenkomst Michel Colson V.V. 25 (17/18)  11
16/03/2018 Tussenkomst Alain Maron V.V. 25 (17/18)  13
16/03/2018 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 25 (17/18)  16
16/03/2018 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 25 (17/18)  17
16/03/2018 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba V.V. 25 (17/18)  19
16/03/2018 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 25 (17/18)  20
16/03/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 25 (17/18)  21
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  88
16/03/2018 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  89