Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-585/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-585/1-17/18 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en ertoe strekkende pariteit op de gewestelijke kieslijsten tot stand te brengen.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Doulkeridis Christos
El Yousfi Nadia
Ahidar Fouad
De Lille Bruno
De Wolf Vincent
Rubriek(en): Gelijke kansen en diversiteit
Brusselse instellingen
Gewestelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2017 Indiening Emmanuel De Bock, Christos Doulkeridis, Nadia El Yousfi, Fouad Ahidar, Bruno De Lille, Vincent De Wolf A-585/1-17/18 
09/02/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (17/18)  17
09/02/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 22 (17/18)  17
26/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur Ridouane Chahid  
26/02/2018 Algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/03/2018 Stemmingen in commissie  
05/03/2018 Aangenomen in commissie  
05/03/2018 Schriftelijk verslag Ridouane Chahid A-585/2-17/18 
16/03/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  66
16/03/2018 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 26 (17/18)  67
16/03/2018 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 26 (17/18)  67
16/03/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 26 (17/18)  68
16/03/2018 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 26 (17/18)  68
16/03/2018 Tussenkomst Els Ampe V.V. 26 (17/18)  70
16/03/2018 Tussenkomst V.V. 26 (17/18)  71
16/03/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (17/18)  72
16/03/2018 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 26 (17/18)  75
16/03/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (17/18)  76
16/03/2018 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 26 (17/18)  78
16/03/2018 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 26 (17/18)  80
16/03/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  83
16/03/2018 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  96
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  97
16/03/2018 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  97
16/03/2018 Amendement(en) na verslag Els Ampe, Vincent De Wolf, Carla Dejonghe, Stefan Cornelis, René Coppens, Dominiek Lootens-Stael A-585/3-17/18