Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-628/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-628/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te voorzien in de vertegenwoordiging van de sociale partners in de raad van bestuur van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel.
 
Indiener: Chahid Ridouane
Maingain Fabian
de Groote Julie
Rubriek(en): Ruimtelijke ordening
Openbare werken en vervoer
Waterwegen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 18/05/2018 Datum van bekrachtiging: 31/05/2018 Datum publicatie: 11/06/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/01/2018 Indiening Ridouane Chahid, Fabian Maingain, Julie de Groote A-628/1-17/18 
30/03/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (17/18)  14
30/03/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) V.V. 27 (17/18)  14
18/04/2018 Aanwijzing van de rapporteur Isabelle Emmery  
18/04/2018 Algemene bespreking in commissie  
18/04/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/04/2018 Stemmingen in commissie  
18/04/2018 Aangenomen in commissie  
18/04/2018 Schriftelijk verslag Isabelle Emmery A-628/2-17/18 
18/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  22
18/05/2018 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 30 (17/18)  23
18/05/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 30 (17/18)  25
18/05/2018 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 30 (17/18)  26
18/05/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  27
18/05/2018 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  86
18/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  87
18/05/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  88
18/05/2018 Amendement(en) na verslag Arnaud Pinxteren, Arnaud Verstraete A-628/3-17/18 
11/06/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur