Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-651/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-651/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten met het oog op harmonisatie van de tarieven en gelijkheid van behandeling tussen stichtingen van openbaar nut en erkende vzw's.
 
Indiener: de Patoul Serge
Jamoulle Véronique
Cornelis Stefan
Cerexhe Benoît
Delva Paul
Rubriek(en): Vastgoedfiscaliteit
Registratierechten
Successie- en schenkingsrechten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 01/02/2019 Datum van bekrachtiging: 21/02/2019 Datum publicatie: 19/03/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/03/2018 Indiening Serge de Patoul, Véronique Jamoulle, Stefan Cornelis, Benoît Cerexhe, Paul Delva A-651/1-17/18 
18/05/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 30 (17/18)  21
18/05/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 30 (17/18)  22
21/01/2019 Aanwijzing van de rapporteur Olivier de Clippele  
21/01/2019 Algemene bespreking in commissie  
21/01/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/01/2019 Stemmingen in commissie  
21/01/2019 Aangenomen in commissie  
21/01/2019 Schriftelijk verslag Olivier de Clippele A-651/2-18/19 
01/02/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (18/19)  9
01/02/2019 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 17 (18/19)  9
01/02/2019 Tussenkomst Serge de Patoul V.V. 17 (18/19)  12
01/02/2019 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 17 (18/19)  15
01/02/2019 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 17 (18/19)  15
01/02/2019 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 17 (18/19)  16
01/02/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 17 (18/19)  17
01/02/2019 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 17 (18/19)  18
01/02/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 17 (18/19)  18
01/02/2019 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 17 (18/19)  19
01/02/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 17 (18/19)  23
01/02/2019 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (18/19)  49
01/02/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (18/19)  51
01/02/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 17 (18/19)  51
01/02/2019 Amendement(en) na verslag Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Véronique Jamoulle, Stefan Cornelis, Benoît Cerexhe, Zoé Genot, Bruno De Lille A-651/3-18/19 
19/03/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur