Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-660/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-660/1-17/18 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot invoering van de mogelijkheid om gemengde commissies op te richten die bestaan uit bij loting aangewezen burgers en uit Brusselse volksvertegenwoordigers.
 
Indiener: Plovie Magali
Genot Zoé
De Lille Bruno
Rubriek(en): Parlement
Commissies
Participatieve democratie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/03/2018 Indiening Magali Plovie, Zoé Genot, Bruno De Lille A-660/1-17/18 
18/10/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (18/19)  7
18/10/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 3 (18/19)  7