Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-784/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-784/1-18/19 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing om vervuiling door stilstaande voertuigen met draaiende motor te verminderen.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Brotchi Jacques
Van Goidsenhoven Gaëtan
Delforge Céline
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 21/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2019 Indiening Viviane Teitelbaum, Jacques Brotchi, Gaëtan Van Goidsenhoven, Céline Delforge A-784/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  13
05/04/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (18/19)  13
23/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Els Ampe  
23/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
26/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
26/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
26/04/2019 Stemmingen in commissie  
26/04/2019 Aangenomen in commissie  
26/04/2019 Schriftelijk verslag Els Ampe A-784/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  80
29/04/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 26 (18/19)  80
29/04/2019 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 26 (18/19)  82
29/04/2019 Tussenkomst Evelyne Huytebroeck V.V. 26 (18/19)  83
29/04/2019 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 26 (18/19)  84
29/04/2019 Tussenkomst Michaël Vossaert V.V. 26 (18/19)  84
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  84
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  57
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  57
21/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur