Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-786/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-786/1-18/19 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
 
Indiener:

De Bock Emmanuel


Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 21/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/02/2019 Indiening , , Emmanuel De Bock A-786/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  13
05/04/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (18/19)  13
23/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Michaël Vossaert  
23/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/04/2019 Stemmingen in commissie  
23/04/2019 Aangenomen in commissie  
23/04/2019 Schriftelijk verslag Michaël Vossaert A-786/2-18/19 
29/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  10
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  11
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  13
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  15
29/04/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 26 (18/19)  17
29/04/2019 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 26 (18/19)  19
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  21
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  22
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  27
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  38
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  39
21/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur