Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-858/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-858/1-18/19 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie.
 
Indiener:
De Wolf Vincent


De Bock Emmanuel
Genot Zoé

Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 20/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/04/2019 Indiening , Vincent De Wolf, , , Emmanuel De Bock, Zoé Genot A-858/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  18
05/04/2019 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 23 (18/19)  19
23/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur , Marc-Jean Ghyssels  
23/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/04/2019 Stemmingen in commissie  
23/04/2019 Aangenomen in commissie  
23/04/2019 Schriftelijk verslag , Marc-Jean Ghyssels A-858/2-18/19 
29/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  37
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  37
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  39
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  39
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  41
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  41
29/04/2019 Amendement(en) na verslag , Vincent De Wolf, , , , Zoé Genot A-858/3-18/19 
30/04/2019 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  41
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  44
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  45
20/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur