Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-10/1-G.Z. 2019

Kruispuntbank van de wetgeving
A-10/1-G.Z. 2019 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, tot invoering van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten.
 
Indiener: Lootens-Stael Dominiek
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/06/2019 Indiening Dominiek Lootens-Stael A-10/1-G.Z. 2019 
15/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
15/11/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie